FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret

Opmærksomhed! Vi sender til kunder med adresse i danmark med undtagelse af Grönland og Færøer.

Forbruger er enhver fysisk person, der afslutter en advokatvirksomhed med formål, der i overvejende grad kan henføres til hverken hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet. (Ingen lovlig forretning i B2B-handel.)

********************
Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for forbrugernes køb af varer over internettet. Forbrugerkøb forstås her som salg af varer til forbrugere, der ikke overvejende køber kommercielt, og/eller når den kommercielle sælger sælger varer via internettet.

Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretten og e-handelsloven, og disse love giver forbrugerne umistelige rettigheder.
Traktatens vilkår skal ikke opfattes som en begrænsning af lovbestemte rettigheder, men fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for handelsparterne.
Sælger kan beslutte at tilbyde køber bedre vilkår end dem, der fremgår af disse salgsbetingelser.

I tilfælde, hvor kontrakten ikke direkte giver løsningen på et problem, skal kontrakten suppleres med relevante lovbestemmelser.
********************

Som forbruger har du en fortrydelsesret på fjorten (14) dage fra modtagelse af varerne eller en væsentlig del af dem uden at angive nogen grund.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give os besked på forhånd pr. brev eller e-mail.

    Kulla Handel UG haftungsbeschr.

    Amselweg 7, D - 23701 Eutin, Tyskland

    Tlf.: +49 (0) 4521 826 43 92, Mail: handel@viking-larp.com

Du som forbruger har uden at angive grund, fjorten (14) dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du har modtaget varen eller en vesentlig del deraf. Ønsker du at bruge din fortrydelsesret, skal du i forvejen informere os om dette, enten pr brev eller e-mail til

 • Kulla Handel UG (haftungsbeschränkt)
 • Amselweg 7, D - 23701 Eutin, Tyskland
 • Tel.: +49 (0) 4521 826 43 92
 • Mail: handel@viking-larp.com
returformular_dk.pdf

Eksempel på fortrydelsesretsformular

Ønsker du at anvænde dig af fortrydelsesretten, brug følgende tekst og returner formularet til os - returformular_dk.pdf

-Til

 • Kulla Handel UG haftungsbeschr.
 • Amselweg 7, DE-23701 Eutin, Tyskland
 • Tyskland, E-Mail-Adresse: handel@viking-larp.com


- Hermed gør jeg/vi (*) brug af fortrydelsesretten for den af mig/os (*) gjorte købekontrakt for følgende varer  (*) eller af følgende modtagne tjenester (*):

 

VARER: ........................................................................................................................


- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)

- Forbrugerens navn:......................................................................................................


- Forbrugerens adresse..................................................................................................
-

- Forbrugerens underskrift  (kun ved meddelelse på papir) ............................................
 

- Sted, Datum...................................................................................................................

(*) Stryg det som ikke passer.


FORTRYDELSESRETTENS FØLGER

Vi betaler tilbage de betalinger vi har modtaget fra dig ekskl. fragtomkostninger. Tilbagebetaling sker inden 30 dage at vi har modtaget varen i retur. Tilbagebetaling sker om ikke andet er aftalet, i de samme kanaler / valuta som du brugte ved din betaling til os (Kreditkort-STRIPE,Pay-Pal eller Bank).

Du skal sende varen omgående i retur og i alle fald senest inden 14 dage efter, at du har meddelet os at du vil benytte dig af fortrydelsesretten. Denne fristen må overholdes for at fortrydelsesretten skal gælde. En anden forudsætning er, at varen i det vesentlige er i uændret stand og ikke benyttet. Husk at tage vare på produktets originalemballage for retursending.

Du betaler alle omkostningerne i forbindelse med retur af varen, også inkl. evt. påløbende toldgebyrer når returforsendelsen kommer fra ikke EU-lande (Norge og Åland). 

Fortrydelsesretten gælder ikke:

 • ved köb af varer  som er lvet eller forandet iflg. dine specielle ønsker.  (f.eks. målsøm).
 • Varer som er tilskåret på længde og bredde (metervare ).
 • forseglede varer när förseglingen er åbnet.
 • varer som du på grund av deras beskaffenhed har blandet med andre varer.
 • CD och computersoftware
 • blanke våben (sværd, spyd, knive.l.) ochsamt andre varer som behøver importtilladelse og afvises af tolden pga. att kunden ikke har ordnat med dette.