BLANKVÅPEN

DOLKE & KNIVE

DOLKE & KNIVE

DOLKAR & KNIVAR, middelalder piratdolk, legionærsdolk og cutter. Latexvåpen, kniver med funksjonalitet. SHOP VIKING & LAJV.


Historiske sværd, vikinge- og middelalderlige sværd, dolke og knive, fra samurai til renæssance, fra alle epoker.